Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Šablony III

Šablony III

ministerstvo šablony.jpg

 

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017558

Výzva

02_20_080 - Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ

3.I/9 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 - Školní asistent  personální podpora ZŠ

3.II/10 – Klub pro žáky ZŠ

3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

516 801,00

Dotace EU

439 280,84

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

77 520,16

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

12/2020 – 8/2022