Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Programy MŠ > Dramatické chvilky

Dramatické chvilky

obrázek divadélka

Dramatická výchova je součástí výchovy estetické. Sama o sobě zahrnuje prostředky a postupy divadelního umění a jde v ní o učení vlastní zkušeností. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů a situací, ale současně vnitřního života lidí. Toto prozkoumávání a poznávání se děje v situacích fiktivních, a to prostřednictvím hry v roli či dramatického jednání v situaci. Pracujeme s fabulovanými  příběhy. Je to proces, který může, ale nemusí vyústit v produkt, jemuž říkáme představení.

Dramatické chvilky umožňují osvojovat si dovednosti senzorické, motorické i intelektové, ale taktéž dovednosti osobnostně-sociální, umělecké a tvořivé. Dochází k rozvoji vědomostí o sobě samém, k rozvoji vzájemných vztahů, k rozvoji komunikace, emocí, postojů i hodnot.

 dramatické chvilky