Drobečková navigace

Úvod > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Mošnov
Mošnov 96
742 51 Mošnov

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Mošnov, p.o.
  Mošnov 255
  742 51 Mošnov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Mošnov, p.o.
  Mošnov 255
  742 51 Mošnov

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek

 • 4.4 Telefonní čísla

  Základní škola: +420 556 754 024
  Mateřská škola: +420 773 522 543

  4.5 Adresa internetové stránky

  skola.mosnov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola Mošnov, p.o.
  Mošnov 255
  742 51 Mošnov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  skola@mosnov.cz (základní škola)
  materskaskola@mosnov.cz (mateřská škola)

 • 4.8 Datová schránka

  px8mfj7

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1772425329/0800

6. IČO

75027500

7. DIČ

CZ75027500 Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@mosnov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): px8mfj7

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola Mošnov, p.o., Mošnov 255, 742 51 Mošnov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a Mateřské škole Mošnov, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.