Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Programy MŠ > Enviromentální výchova a zdravý životní styl

Enviromentální výchova a zdravý životní styl

enviromentální výchova

Životní prostředí je ta část Země, která je obývána živými organismy. Lze na něj pohlížet jako na výtvor přírodních sil, jako na naše okolí, které v prvopočátku vzniklo bez zásahů člověka. Postupem času se ale člověk stal jeho formujícím činitelem se schopností životní prostředí ovlivňovat a tímto se stal zodpovědným za jeho kvalitu. A protože i on je jeho součástí, měl by se snažit působit na své životní prostředí tak, aby bylo ekologicky udržitelné a aby umožnil i jiným živým tvorům kvalitní život a existenci na této planetě, planetě Zemi.

Říká se, že to, co se učíme v mateřské škole, učíme se pro život. To, co se učíme v dalších školách, se učíme pro svoji budoucí profesi. A protože je dítě v období předškolního věku mimořádně vnímavé, citlivé, se schopností snadno přijímat a zpracovávat poznatky (tzv. senzitivní období), je potřeba pomoci mu vytvořit správné návyky, vést jej k odpovědnému přístupu právě k životnímu prostředí, k základním návykům ekologického chování.

Náplní tohoto speciálního programu je taktéž seznamovat děti, jak chránit své zdraví, s prevencí (otužování, sportování, pobyty v přírodě apod.), se zdravou výživou, naučit je pečovat a pěstovat si duševní pohodu (přiměřená psychická a fyzická zátěž apod.),

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE JEN TEHDY AUTENTICKÁ, POMÁHÁ – LI DĚTEM NALÉZAT SMYSL ŽIVOTA.

V rámci tohoto programu se děti každoročně účastní týdenního lyžařského výcviku „Usměvavé lyžování“ a výcviku plaveckého.

 sbírání kvítí