Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Programy MŠ > Předškolní průprava

Předškolní průprava

Týká se předškolních dětí a probíhá pravidelně každý den řízeně i individuálně. Pracujeme s materiály a metodikou Jiřiny Bednářové (Edukativně stimulační skupiny). Dále do tohoto programu patří i „Hláskař“ a projekt „Předškoláci ve škole“.

předškolní průprava

HLÁSKAŘ

Hláskař

Trénink jazykových schopností podle Elkonina je programem pro děti předškolního a počátečního školního věku. Je ucelenou metodikou pro rozvíjení jazykového citu a specifických jazykových schopností (zejména pro čtení a psaní). Na rozdíl od tradičních přístupů (analyticko - syntetické nebo globální metody) formuje tato metodika u dítěte základní mechanismus čtení na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. V metodice jsou kapitoly na téma: 
-  slabiková struktura slova 
-  hlásková struktura slova 
-  samohláska a souhláska 
-  tvrdá a měkká souhláska. 
Metodika je určena: pro děti od 5 let, zejména před započetím školní docházky pro děti s odloženou školní docházkou. 

Cílem je připravit budoucí školáky k zápisu a usnadnit jim vstup do základní školy, stejně jako projekt „Předškoláci ve škole“.

 hlaskař hláskař

PROJEKT "PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE"

Předškoláci ve škole

Cíle

 • Podpořit komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí,
 • hravou formou v prostředí třídy ZŠ podnítit schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (budoucí čtení, psaní, počítání),
 • zvykat děti na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu,
 • rozvíjet předpoklady pro školní práci,
 • seznámit se s prostředím třídy ZŠ, kterou budou navštěvovat, s paní učitelkou.

Pro pedagoga MŠ bude mít tento způsob práce s předškolními dětmi význam diagnosticky velmi hodnotný, obohacující. Bude sledovat dítě v situaci, která se blíží realitě, každodennímu životu po zahájení školní docházky. Pedagog si bude moci vytvořit reálnější náhled na schopnosti dítěte (co již zvládá a čemu je potřeba se více věnovat).

Obsah

 Jednotlivé „hodiny“ budou mít svou strukturu a budou metodicky rozděleny do těchto oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika,
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť,
 • prostorová orientace, orientace v čase,
 • základní matematické představy,
 • řeč, myšlení,
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť.

děti