Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,

dle zákona č. 349 ze dne 20. srpna 2020, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem.

V takovém případě jsou žáci povinni se vzdělávat distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

 

V období jarního uzavření škol se nám osvědčila platforma Google, budeme ji proto využívat v případě nutnosti i nadále. V rámci přípravy na možný přechod na distanční vzdělávání budeme prvky vzdálené výuky zařazovat i do běžného vyučování. Z tohoto důvodu jsme všem žákům zřídili žákovské Google účty (G Suite pro školy), kterými se můžou přihlásit:

     - přihlašovací jméno:    jmenoprijmeni@skolamosnov.cz

                                               (vše malým, bez mezer, bez diakritiky)

     - heslo:                          PrijmeniXXXX

                                               (první písmeno velkým, další malým, bez mezer, bez diakritiky;

                                               XXXX = poslední čtyři číslice rodného čísla – za lomítkem)

 

Přihlášení a základní orientaci v prostředí žákovského Google účtu se staršími dětmi ve škole natrénujeme tak, aby poté mohly na zadaných úkolech pracovat samostatně. Mladší děti budou pravděpodobně potřebovat Vaši pomoc jak s přihlašováním, tak s plněním úkolů. Za Vaši ochotu a vstřícnost předem děkujeme.

 

Níže uvádíme postup pro přihlášení „krok za krokem“.

 

V případě nejasností či potíží se na nás obraťte prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo si domluvte osobní schůzku.

Přihlášení – postup:

 1. Na google.cz vpravo zvolte tlačítko přihlásit.png


gogle.png

 1. Pokud běžně používáte svůj Google účet, zvolte možnost.  použít močžnosti.png Pokud Google účet nemáte/nepoužíváte, tento krok vynechte

vyber učet.png

 

 1. Přihlaste se žákovským účtem ve tvaru jmenoprijmeni@skolamosnov.cz

                                                                  a potvrďte další.png

 

 přihlašení3.png

Poté budete vyzváni k zadání hesla ve tvaru.

 PrijmeniXXXX, kde XXXX = rodné číslo za lomítkem

 1. Nyní jste přihlášeni žákovským účtem. Nyní můžete využívat služby a aplikace Google,
  např. spravovat poštu, přihlašovat se do classroomu apod.

 

 4.png

POŠTA – GMAIL

Po přihlášení je třeba zvolit možnost  gmail.png    vpravo nahoře.

 
   

5.png

 

Otevře se e-mailová schránka žáka. Žák může přijímat/odesílat e-maily (výběr v levé části).

 6.png

 

 

CLASSROOM

Po přihlášení je třeba vpravo nahoře zvolit  kostičky.png       Aplikace, poté posunout nabídku dolů a nakonec vybrat            .


 
učebna.png

 7.png

 

Zadáte kód, který získáte od vyučujícího nebo je uveden na webových stránkách školy (záložka Základní škola – distanční vzdělávání).

 8.png

Do kurzu můžete dostat také „pozvánku“ prostřednictvím e-maliu, v tom případě pouze kliknete na odkaz v této pozvánce.

 

Přístupové kódy ke kurzům Google Classroom:

 1. ročník

český jazyk          mwzs2rm

anglický jazyk     3xjukni

matematika          ssr2yo6

 

 1. ročník

český jazyk          bvouxvz

anglický jazyk     b2idntl

matematika          t34tys5

prvouka               gq7jsha

 

 1. ročník

český jazyk          vwo3nbu

anglický jazyk     x7vqdzv

matematika          4ccdtfk

prvouka               36sbdnx

 

 1. ročník

český jazyk          nijdony

anglický jazyk     ymtgbip

matematika          zdx3k3q

přírodověda         t6lz53z

vlastivěda            2b26nk5

 

 1. ročník

český jazyk          jrexf43

anglický jazyk     csm4tgj

matematika          62uhfc5

přírodověda         zddokfq

vlastivěda            vdixcm7

                           

                           

NÁHRADNÍ ROZVRH HODIN PO DOBU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ              
                       
                       
  8:00 - 8:30 8:40 - 9:10 9:20 - 9:50 10:00 - 10:30     Rozdělení žáků 2. ročníku (menší skupina na videohovory):
pondělí 3. r. ČJ Rež. 1. r. ČJ/M Kov. 5. r. ČJ/M Rež.       sk. A: sk. B:      
  4. r. AJ Jed. 4. r. ČJ Rež. 2. r. sk. A AJ Jed.       Elenka Barča      
              Adélka Dominik      
úterý 2. r. sk. A ČJ Seq. 2. r. sk. B ČJ Seq. 3. r. M Rež. 4. r. M Rež.     Kristýnka H. Nela      
  2. r. sk. B M Rež. 2. r. sk. A M Rež. 5. r. AJ Jed.       Kristýnka B. Dan      
              Vojta Filip      
středa 3. r. ČJ Rež. 1. r. ČJ/M Kov. 5. r. ČJ/M Rež.       Anička Kája      
  4. r. AJ Jed. 4. r. ČJ Rež. 3. r. AJ Jed.       Eliška Max      
                       
čtvrtek 2. r. sk. A ČJ Seq. 2. r. sk. B ČJ Seq. 3. r. M Rež.                
  2. r. sk. B M Rež. 2. r. sk. A M Rež. 5. r. AJ Jed.                
                       
pátek 3. r. AJ Jed. 1. r. ČJ/M Kov. 1. r. AJ Jed.                
  4. r. M Rež. 2. r. sk. B AJ Jed. 5. r. ČJ/M Rež.