Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Šablony I

Šablony

 ministerstvo šablony.jpg

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů
a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Mošnov

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001361

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent - personální podpora MŠ

I/2.2 - Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

I/2.3a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Čtenářská pregramotnost)

I/2.3b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (Matematická pregramotnost)

I/2.6 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

II/1.1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

II/2.8 - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce
v rozsahu 8 hodin

II/3.1 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

506 898,00

Dotace EU

430 863,29

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

76 034,71

Podíl poskytnuté dotace SR

15%

Doba realizace

12/2016 – 11/2018