Základní škola a
Mateřská škola Mošnov

Jsme škola podporující - zdraví 

                                           - Individuální vzdělávání

Základní škola a
Mateřská škola Mošnov, přísp. org.

Základní škola a Mateřská škola Mošnov je neúplná málotřídní škola, jejíž součástí jsou také dvě oddělení mateřské školy, školní družina a společná výdejna. Od roku 2015 sídlí celá organizace pod jednou střechou nové školní budovy.

Škola
Škola