Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola

Předškoláčci, učení není jen mučení, ale také velká radost. Tak ať se vám všem v té "opravdické" škole, do které po prázdninách nastoupíte, daří!

dětičky

Pár slov o naší "mateřince" ...

Mateřská škola sídlí od roku 2015 v krásné nové budově v centru obce Mošnov spolu se školou základní.

Naše škola je dvoutřídní s kapacitou 44 dětí, třídy jsou věkově homogenní.

Škola nemá vlastní kuchyň, proto je stravování dětí zajišťováno Školní jídelnou „Scholarest“ Bartošovice, odkud je strava dovážena.

Zahradu mateřské školy tvoří prostorná travnatá plocha, obklopená přírodou. V současné době čeká na svoji proměnu v „ekozahradu“ s moderními herními prvky.

V blízkosti budovy školy se nachází dětské hřiště, hřiště fotbalové a floorbalové, které naše děti využívají k aktivnímu pohybu.

Jsme školou rodinného typu, dětem nabízíme kvalitní vzdělávání dle propracovaného školního vzdělávacího programu.

Od ledna 2018 jsme součástí sítě „Tvořivých škol“, tzn., že ve výchovně vzdělávacím procesu upřednostňujeme a podporujeme aktivitu dětí, preferujeme metody, které umožňují, aby se děti na tvorbě poznatků samy podílely, a to prostřednictvím činnostních aktivit. Ztotožňujeme se s názorem, že „dítě si snáze a trvaleji zapamatovává takové poznatky, k nimž došlo vlastní prací psychickou nebo fyzickou, a že nejpevnější spoje se vytváří v životních situacích, které samo vypozorovalo, promyslelo, vykonalo, vysvětlilo nebo ukázalo druhým“ (Rosecká: Malá didaktika činnostního učení).

o naši mateřince