Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Programy MŠ > Primární logopedická prevence

Primární logopedická prevence

logopedie

Logopedickou prevenci provádíme při všech činnostech, které dětem předkládáme. Jazyková výchova prolíná veškeré vzdělávací činnosti dětí. Do režimu dne zařazujeme logopedické a artikulační chvilky. Zaměřujeme se především na rozvoj a cvičení obličejových svalů, jazyka, procvičení mimiky, artikulační cvičení pro správnou výslovnost jednotlivých hlásek, dechové cvičení, sluchové a zrakové vnímání, hrubou motoriku a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj kresby, rytmizaci řeči, zpěv. Do tohoto programu jsou včleněny všechny děti i ty, které nemají žádnou vadu komunikačních schopností. Činnosti provádíme formou hry a zábavy. V mateřské škole neprovádíme žádnou úpravu vad řeči, pouze klademe důraz na prevenci procvičování výše uvedených činností. Je velmi nutná spolupráce se zákonnými zástupci a odbornými lékaři / logoped, neurolog, pediatr, odborný lékař/.