Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Šablony II

Šablony II

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti a žáky v ZŠ a MŠ Mošnov II

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009491

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/1 - Školní asistent - personální podpora MŠ

2.I/12 - Projektový den ve škole

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

2.I/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

2.II/17d - Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

2.II/20 - Projektový den mimo školu

2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

929 127,00

Dotace EU

789 757,94

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

139 369,06

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

12/2018 – 11/2020